Mario Nanni - Grafica - 5/10

nanni2
nanni2img20220226165706
Artista: Nanni MarioNanni Mario

Grafica numerata 5/10
Dim.80X60cm

Collezione privata